KK Mon Chi

Bojan Marinček – trener II. Iztok Malačič – trener I.
Filip Kržič – trener I. Monika Brovč -WKF sodnik B/A
Timotej Kruška – trener I.