Splošni pogoji vadbe – GDPR

 1. Vse zadeve v KARATE & TAI CHI CHUAN ŠOLI KIMON bom urejal-a osebno ali pisno. S svojim podpisom na izjavi dovoljujem, da navedene podatke v skladu z zakonom uporabite za namen evidence in obveščanja.
 2. Predčasno prekinitev vadbe pred koncem šolskega leta mora učenec z utemeljenim razlogom in uradnim dokazilom sporočiti pisno. (bolezen nad 30 dni, selitev iz kraja bivanja, višja sila…)
 3. Ob prekinitvi vadbe pred koncem tekočega šolskega leta mora učenec-ka, ali starši mladoletnih, o prekinitvi pisno obvestiti učitelja do 15. dne v mesecu in poravnati vse stroške, vključno z obrokom za zadnji mesec vadbe. Status učenca preneha z dnem izpisa ali 30. dan od zadnjega obiska vadbe.
 4. Krajšo odsotnost z vadbe, potovanja, tabori, ekskurzije, šola v naravi in podobno, morajo starši šoloobveznih in mladoletnih učenk – cev opravičil telefonsko, pisno ali v elektronski obliki. Občasno odsotnost, zaradi bolezni, lahko vsi učenci-ke, kadarkoli, nadomestijo z vadbo v drugi skupini ali šoli. Mesečna vadnina se v primeru zgoraj navedenih, krajših odsotnosti iz osebnih razlogov ne zmanjšuje. Po predhodnem dogovoru lahko učenec-ka poravna tudi posamezno vadbeno uro.
 5. Aktivnosti na vseh programih se izvajajo na lastno odgovornost. Od organizatorja nihče ne more zahtevati nikakršne odškodnine. O poškodbah in boleznih se pred vadbo posvetujte z osebnim zdravnikom ter jih vpišite v evidenčni ali vpisni list. V primeru slabega počutja na vadbi, takoj prekinite z aktivnostjo in se javite učitelju.
 6. Med vadbo ne motim drugih, jih spoštujem ter se trudim po svojih najboljših močeh. S svojimi predlogi in kritikami lahko pomagam pri dvigovanju kvalitete vseh programov vadbe.
 7. V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)/ZVOP – 1 UPB1/ dovoljujem, da se moji osebni podatki lahko uporabljajo za vodenje evidenc, prijav na tekmovanja, storitev knjiženja in aktivnosti v zvezi z vadbo, na katero je učenka ali učenec prijavljen.
 8. Nepreklicno dovoljujem, da se moje slike, posnetki in slikovni material, s treningov, tekmovanj, seminarjev in vseh prireditev, lahko uporabljajo za promocijo in se javno objavijo.
 9. Dovoljujem, da upravljalec osebnih podatkov, firma Kimon in Karate klub Mon Chi, posredovane podatke učenke – ca:
  ime, priimek, EMŠO, stalno bivališče, poštno številko, kraj rojstva in bivanja, stacionarni telefon, gsm, (za mladoletne, oče, mati, skrbnik), ime in naslov šole, ki jo obiskujem (oš, srednje, fakulteta), stopnja znanja (kyu, dan), email – lahko več naslovov (osebni, starši, skrbniki, sorodniki), uporabi v skladu z Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za pošiljanje elektronskih obvestil v zvezi z vadbo, izobraževanjem in vsem v zvezi s tem. Z oddajo soglasja dovoljujem, da firma Kimon in karate klub Mon Chi, kot upravljalca, navedene podatke, v profilu uporabnika, obdeluje v skladu z vsakokratnim veljavnim zakonom, ki urejaj varstvo osebnih podatkov in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Podatke bomo, do preklica, uporabljali zgolj v namene, za katere ste dali privolitev in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj obdelovalci osebnih podatkov samo v delu, kot je to za dosego namena obdelave nujno. To bodo ZVEZE in KLUBI V SMISLU PRIJAVE NA TEKMOVANJA in DOGODKE, vendar ob pogoju, da spoštujejo veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
  Na elektronski naslov info@kimon.si kadarkoli lahko zahtevate:
  – PRIJAVA – ODJAVA od prejemanja elektronske pošte in obdelovanja osebnih podatkov,
  – izvoz in pregled osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

  POPRAVKE svojih osebnih podatkov, oziroma podatke sorodnikov, lahko, urejate s prijavo na spletni strani.

   Želimo Vam uspešno vadbo!                       Karate & Tai chi šola Kimon